Zaproszenie

Logo

Drodzy Przyjaciele,

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, od pewnego czasu podejmuje starania mające na celu ogłoszenie Świętego Jana Pawła II patronem obrońców życia i rodziny. Dlatego postanowiliśmy temu tematowi poświęcić tegoroczny Zjazd Programowy, który będzie miał charakter Kongresu. Odbędzie się on 17 października 2015 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Patronat nad Kongresem objął Jego Eminencja Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski.

Kongres ma charakter otwarty – oznacza to, że zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest obrona życia, nie tylko członkowie Federacji.

Program Kongresu do pobrania w pliku PDF.

Opłata za udział w Kongresie wynosi:

  • 40 zł (blankiet PDF)
  • młodzież ucząca się i seniorzy – 20 zł (blankiet PDF)
  • członkowie Federacji, którzy opłacili składki za rok 2015 – zwolnieni są z opłaty (blankiet PDF)

Po dokonaniu wpłaty, otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w kongresie.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
61-362 Poznań, ul. Forteczna 3
„Kongres PFROŻ”
nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290